AGNIESZKA ŚWINIARSKA – nauczyciel grupy Kangurków i Tygrysków (4-latki), katechetka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku teologia nauczycielska, a także studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała biorąc udział w wolontariacie w przedszkolu „Węgielek”. Od wielu lat również opiekuje się dziećmi w ramach wolontariatu na skupieniach w Ognisku Świętej Rodziny w Katowicach. W wolnym czasie lubi czytać książki, słuchać muzyki, piec i gotować, a także śpiew, długie spacery oraz wędrówki górskie i wyprawy rowerowe.