Czesne

• W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu „Węgielek” czesne wynosi 650 zł.
• W roku szkolnym 2024/2025 w Przedszkolu „Węgielek” czesne wynosi 780 zł.

• Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. 

System zniżek dotyczących czesnego 

W naszym modelu finansowym działa system zniżek. Zniżki zwyczajne przysługują na kolejne dziecko w naszych placówkach, a o zniżki nadzwyczajne mogą występować rodzice ze  względu na sytuację finansową. 

Zniżki zwyczajne: 

• za 1-sze dziecko rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
• za 2-gie dziecko rodzice pokrywają 90% nominalnej stawki czesnego
• za 3-cie dziecko rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego
• za 4-te dziecko rodzice pokrywają 30% nominalnej stawki czesnego
• za 5-te i kolejne dziecko rodzice nie płacą czesnego 

Każda rodzina, której sytuacja finansowa nie pozwala na ponoszenie opłat w pełnej wysokości,  może złożyć wniosek o zniżkę nadzwyczajną. 

Fundusz Solidarnościowy 

• Aby móc zapewnić w naszych placówkach edukację dla dzieci z mniej zamożnych  rodzin, uruchomiliśmy Fundusz Solidarnościowy. 

• Fundusz jest zasilany darowiznami od osób dobrej woli, które wspierają nasze  działania oraz od naszych rodziców, którzy chcą i mogą wspierać rodziny mniej  zamożne. 

Dlaczego pobieramy opłaty

Placówki Stowarzyszenia Węgielek są niepubliczne. Z tego powodu dotacja państwa na  każdego ucznia jest znacząco mniejsza niż w placówkach publicznych. Tę różnicę pokrywamy  z opłat pobieranych za naukę. 

Stowarzyszenie Węgielek jest organizacją non-profit, co oznacza, że nie prowadzi  działalności gospodarczej i nie osiąga zysków – wszystkie środki przeznaczane są na  działalność placówek. 

Więcej o procesie rekrutacji znajdziecie Państwo TUTAJ.