Model edukacyjny

Model edukacyjny realizowany w Przedszkolu WĘGIELEK opiera się na kształtowaniu całego człowieka, obejmując wszystkie aspekty jego osobowości. Chcemy stworzyć każdemu dziecku warunki, w których będzie ono mogło osiągać najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności.

Poprzez współpracę z rodzicami – pierwszymi i głównymi wychowawcami dziecka – chcemy zapewnić edukację na wysokim poziomie, która odpowiada potrzebom konkretnego małego człowieka. Edukację rozumiemy nie tylko jako wpajanie wiedzy, ale również kształtowanie nawyków, rozwijanie cnót, budowanie silnego charakteru i rozwijanie wartościowych relacji z innymi. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba).

Najkrócej rzecz ujmując, w wychowaniu całościowym osoby chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na pięć obszarów:

1. rozum – dążenie do prawdy;

2. wola – dążenie do dobra;

3. emocje – radość z czynienia dobra;

4. ciało – narzędzie czynienia dobra;

5. duch – nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.