Nasze wartości

Personalizm Chrześcijański

W naszych placówkach rodzicom i dzieciom proponujemy formację duchową, opartą na nauczaniu Kościoła Katolickiego oraz inspirowaną życiem świętego  Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei. Formacja duchowa pomaga dziecku rozwijać dobre nawyki postępowania i zdobywać cnoty, dzięki którym może dokonywać dobrych wyborów.

Ponadto wspiera ona rozwój osobistej relacji z Bogiem i uzdalnia do tego, by w wolności żyć zgodnie z wolą Bożą. Dzięki chrześcijańskiej formacji umysł człowieka wzbogacany jest prawdami wiary. W odniesieniu do nich pracujemy z dziećmi nad kształtowaniem nawyków i rozwijaniem cnót (uczynności, hojności, pracowitości, pobożności, wytrwałości, czy posłuszeństwa), na których później dzieci będą budowały swoją tożsamość.

Promujemy wychowanie w wierze, zgodne z nauką Kościoła Katolickiego, natomiast nie jesteśmy placówkami katolickimi w potocznym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie prowadzi nas żadna instytucja Kościoła, lecz stowarzyszenie świeckie, działające na podstawie prawa państwowego.