Filozofia

Węgielek wspiera Rodziców w wychowaniu dzieci w duchu wartości katolickich. Wspólnymi siłami staramy się rozwijać w sobie radość, hojność, pracowitość i inne cnoty, które zbliżają nas do Boga, ale i do drugiego człowieka. Uczymy się być świętymi dnia codziennego (jak nieraz mawiano o Św. Josemarii Escrivie – założycielu Opus Dei) i odnajdywać Bożą obecność nawet w drobnych gestach i obowiązkach. Na tej drodze jesteśmy razem, więc możemy uczyć się od siebie nawzajem: dzieci od dorosłych, ale i dorośli od dzieci. Jesteśmy przekonani, że dzięki wychowaniu opartemu na personalizmie chrześcijańskim, nasze dzieci będą mogły osiągnąć pełnię szczęścia i spełnienia w dorosłym życiu. Podejmujemy nieustanny wysiłek, by życie i wartości naszej placówki edukacyjnej były tożsame z wartościami wyznawanymi przez rodziny. Dzięki temu dzieci wychowują się w spójnym i zintegrowanym środowisku.W naszych placówkach rodzicom i uczniom proponujemy formację duchową, opartą na nauczaniu Kościoła Katolickiego oraz inspirowaną życiem świętego Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei. Choć nasze placówki nie są prowadzone ani nadzorowane przez organ kościelny, czyli nie są z nazwy „katolickie”, KATOLICKOŚĆ jest w centrum wszystkiego co robimy i czym żyjemy.