Czy dzieci lubią zabawę masą plastyczną? Oczywiście, że tak. Zabawa masą plastyczną działa na dzieci
uspokajająco i stymuluje ich zmysł dotyku i węchu. Ponadto dziecko podczas lepienia z masy plastycznej nie dostrzega, że jednocześnie uczy się np. rolować, wykrawać, porównywać, grupować itp. Nabywa również zdolności manualnych oraz wzmacnia mięśnie dłoni, które są potrzebne do wykonywania innych czynności związanych z samoobsługą, czy sprawnym posługiwaniem się narzędziem pisarskim. Czy zatem warto zachęcać dzieci do zabaw różnymi masami plastycznymi? Odpowiedź może być tylko jedna – warto!