Michał Misztal – religia

Mąż, ojciec dwójki dzieci. Wychowanek Ruchu Światło-Życie, obecnie członek Domowego Kościoła. Odkrywa w życiu szeroko rozumiane powołanie nauczyciela. Uczył jako katecheta w przedszkolu i gimnazjum. Ukończył studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Głosi konferencje dotyczące duchowości chrześcijańskiej – jego pasją jest uczenie ludzi racjonalnej wiary w prawdziwego, żywego, dobrego Boga. Gitarzysta, wokalista, autor pieśni.

Tomasz Pieczarka

Wicedyrektor szkoły. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją zawodową pasję realizuje, pracując jako wychowawca w Szkole dla Chłopców Kuźnica. Wcześniej związany m.in. z organizacjami pozarządowymi. Współorganizator rodzinnych gier terenowych. Od kilkunastu lat pasjonuje się fotografią. Uwielbia podróże. Szczęśliwy mąż i ojciec Marii, Magdaleny, Teresy, Piotra i Jakuba. 

Robert Mazelanik – religia

Robert Mazelanik (MSc Oxonian) odpowiadał w Kuźnicy za wychowanie i dydaktykę, nadzoruje system tutoringu rodzinnego oraz uczy religii. Rodowity Ślązak, z parafii Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask z Urbanowic. Absolwent wydziału edukacji Uniwersytetu Oxfordzkiego. Od ponad 10 lat wspiera szkoły rodzinne w Polsce jako entuzjasta edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK i pierwszy dyrektor Szkoły „Żagle” w Warszawie (www.sternik.edu.pl)

Szymon Nyga – Historia/Technika

Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy siódmej, nauczyciel historii i techniki.

Pochodzi z Bierunia Starego na Górnym Śląsku – miasta, którego patronem jest św. Walenty. Absolwent wydziału historyczno-pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przez 10 lat pracował jako nauczyciel i wychowawca w liceum ogólnokształcącym w rodzinnej miejscowości. Posługuje wśród osób chorych i starszych w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu. Domator, pasjonat historii i gier planszowych. Bardzo szczęśliwy mąż i ojciec dwójki córek: Anny i Marii.