Formularz świetlicowo-obiadowy

Formularz służy do zgłaszania:
  1. rezygnacji ze spożywania obiadów bądź ograniczenia ich do zup (czyli bez drugiego dania)
  2. przywrócenia pełnych obiadów po wcześniejszej rezygnacji bądź ograniczeniu
  3. do zgłaszania diet
  4. do zapisywania dziecka na świetlicę stałą (od godziny 16.15-17.00, koszt 50,00 zł/miesiąc).
Zapisy są dokonywane na pełne miesiące i zaczną obowiązywać od początku września.
Przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca można zgłosić zmianę poprzez ten formularz.

Link do formularza