Cookie and Patch say hello in February!!

Nasi angielscy przyjaciele Cookie i Patch witają nas w lutym 😊 Tuż przed feriami odbyliśmy podróż pojazdami również na zajęciach z języka angielskiego. Razem wsiedliśmy do autobusu z piosenką: The wheels on the bus go round and round (czyli koła autobusu kręcą się, kręcą się…), udawaliśmy samoloty: We are planes…, a następnie wróciliśmy do naszego małego domku – Our little house 😊 Na dobry koniec rozróżniliśmy dni tygodnia, czy też dzień od nocy. Po angielsku życzymy Wam dobrej zabawy na ferie zimowe: have a great time on winter holidays!