MARIA ZEGADŁO – wychowawca grupy Pszczółek (3-latki)

Ukończyła studia w zakresie Nauk o rodzinie w Uniwersytecie Śląskim. Obecnie w trakcie studiów z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od wielu lat jest związana z Ruchem Światło-Życie. W czasie wolnym lubi odwiedzać NOSPR, teatr oraz czytać książki biograficzne. Szczególnie interesuje się losami brytyjskiej monarchii.