MARTA KREIHS – nauczyciel grupy Lisków oraz Sówek (5-latki)

Absolwentka katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie ukończyła specjalność Teoria Muzyki. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi jako nauczycielka muzyki i wychowawca na półkoloniach. Z Węgielkiem związana od 2020 roku. Prywatnie żona Artura, przy którym rozwija umiejętność rozumienia angielskiego humoru. Interesuje się muzyką i literaturą różnego rodzaju. W czasie wolnym lubi spacerować, spotykać się z bliskimi, grać na pianinie.