PATRYCJA SPAŁEK – nauczyciel grupy Motylków (3-latki)

Absolwentka interdyscyplinarnego kierunku Arteterapia, prowadzonym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Studiuje Psychologię na Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie. Jej pasją jest śpiew, gra na instrumentach oraz sztuki plastyczne. Interesuje się rozwojem osobistym oraz duchowym.