Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Wesołych i ciepłych świąt!

 

Życzy
Węgielek

 

zdjęcie: obraz „Zmartwychwstanie”, Szymon Czechowicz, rok 1758, Muzeum Narodowe, Kraków