Taki duży, taki mały może świętym być!

 No właśnie! Każdy z nas może zostać świętym! Przekonywały się o tym dzieci z grupy Wiewiórek i Sówek poznając historie „zwykłych – niezwykłych” ludzi, którzy orędują za nami w niebie. Począwszy od Uroczystości Wszystkich Świętych, przez cały listopad, dzieci poznawały ciekawe historie życia świętych. Dowiedziały się kim był św. Jan Paweł II i św. Faustyna, dlaczego podróżujący modlą się do św. Krzysztofa, kogo prosić o pomoc, gdy coś nam się zgubi i jak to było naprawdę z tym św. Mikołajem … Dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem słuchały opowiadań o życiu świętych ucząc się, że będąc dobrym jest się naprawdę szczęśliwym! Poznając życie kolejnych świętych dzieci wykonywały prace plastyczne, z których na końcu powstały książeczki pt. „Święci Uśmiechnięci”. Liczymy na to, że zaglądając do swoich książeczek dzieci będą pamiętać, że warto być dobrym i modlić się za wstawiennictwem świętych.