Tangram i puzzle

Czy wiecie, że układanie puzzli i tangramu to świetna zabawa, która posiada walory edukacyjne? To znakomity trening pamięci, logicznego myślenia,pobudzający kreatywność dziecka, wymagający koncentracji uwagi, planowania własnych działań oraz umiejętność projektowania. Dopasowując właściwy element do części obrazka dziecko ćwiczy również chwytność palców oraz precyzję ruchów. Nasze przedszkolaki w każdej wolnej chwili sięgają właśnie po tę formę zabawy,bo ćwiczenie czyni mistrza!