Węgielkowe Mole Książkowe – autorski program edukacji czytelniczej

Od marca w grupach 4-latków ruszamy z projektem „Wędrująca książka”. Na czym on polega? Każda grupa wybrała jedną książkę, która uda się w odwiedziny do przedszkolaków. Zadaniem dzieci, które otrzymają worek z książką do domu, będzie zaproszenie rodziców (całej rodziny) do wspólnego czytania. Zachęcamy, by na lekturę poświęcić więcej czasu, by była też okazja do rozmowy na temat jej treści, rozwijania wyobraźni, kreatywności oraz pamięci. Gdy książka odwiedzi już wszystkie dzieci z grupy, w przedszkolu odbędą się „warsztaty” podsumowujące, a zwieńczeniem całego projektu będą dzieła wykonane przez dzieci. Zachęcamy do włączenia się w akcję i promowania czytelnictwa wśród dzieci przy każdej nadarzającej się okazji.