Zasady ruchu drogowego

W miesiącu styczniu nasze Kangurki, Tygryski i Zajączki trenowały nawyk prawidłowego zachowania się na ulicy. Wszystko za sprawą tematu miesiąca – „Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Dzieci poznawały sygnalizację świetlną, znaki drogowe oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, uczyły się przechodzenia przez przejście dla pieszych (zwane zebrą), zrobione z dywanika i kartek papieru.Teoria teorią, ale najważniejsza jest praktyka!


Sale przedszkolne zamieniły się w ulice, ronda i skrzyżowania, po których jeździły samochody i przechodzili piesi. Dzieci wykonały również makietę ulicy,do zrobienia której wykorzystały zdobytą wiedzę, ale również umiejętności wycinania, rysowania, kolorowania.
Czas wykonywania makiety był również szansą praktycznego ćwiczenia się w nawyku miesiąca: „Cisza pomaga mi lepiej pracować”. Czy na tym koniec?Oczywiście, że nie. Przyswojoną wiedzę sprawdzimy w warunkach prawdziwego ruchu ulicznego wraz z nadejściem wiosny. A co do tego czasu? Dzieci przystąpią do „egzaminu” z zasad ruchu drogowego, który zorganizujemy w naszym przedszkolu. Ale o tym w kolejnym wydaniu newslettera.