ZOFIA FLUDER – Dyrektor, Członek Rady Zarządzającej

Ukończyła pedagogikę socjalną i opiekuńczą oraz zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracowała w domu dziecka oraz w gimnazjum jako pedagog szkolny. Od najmłodszych lat wiedziała, że będzie zajmować się nauczaniem i wychowaniem dzieci – tę pasję rozwijała jako wolontariusz w ochronkach parafialnych oraz na dziecięcym oddziale hospicyjnym. Od dawna jest zaangażowana w Ruch Światło–Życie. W Węgielku pracuje od początku jego istnienia, czyli od października 2009 roku. Uwielbia muzykę, żeglarstwo i dobrą książkę. Żona Wiesława, mama Pawełka i Franka.