ZOFIA FLUDER – Dyrektor, Członek Rady Zarządzającej

Pracuje w naszym przedszkolu od początku jego istnienia, czyli od października 2009 roku. Ukończyła pedagogikę socjalną i opiekuńczą oraz zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wcześniej pracowała jako wychowawca w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym oraz w gimnazjum jako pedagog szkolny. Od lat jest zaangażowana w Ruch Światło–Życie. Uwielbia muzykę, śpiewa w zespole chrześcijańskim. Jej pasją jest także żeglarstwo i dobra książka. Żona Wiesława, mama Pawełka i Franka.