KATARZYNA KŁUSEK – nauczyciel grupy Sówek i Wiewiórek (5-latki)

Ukończyła wychowanie przedszkolne z muzyką w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Pracowała kilka lat jako nauczyciel w szkole podstawowej, a w Węgielku pracuje od 2014 roku. Wiele lat była związana z Ruchem „Światło – Życie”. Uwielbia tańczyć – kiedyś turniejowa tancerka klasy B w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, teraz instruktor tańca po Kursie Instruktorskim w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie na kierunku taniec jazzowy. Prywatnie żona Andrzeja oraz mama Lenki i Mateuszka.

GABRIELA MOCZKO – nauczyciel grupy Zajączków (4-latki)

Studentka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Zachwycona projektem „Węgielek”, z którym jest związana od 2020 r. Współpraca z dziećmi daje jej poczucie spełnienia i motywacji. Miłośniczka podcastów, wartościowych książek i długich spacerów ze swoim psem Beethovenem.

ZOFIA FLUDER – Dyrektor, Członek Rady Zarządzającej

Ukończyła pedagogikę socjalną i opiekuńczą oraz zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracowała w domu dziecka oraz w gimnazjum jako pedagog szkolny. Od najmłodszych lat wiedziała, że będzie zajmować się nauczaniem i wychowaniem dzieci – tę pasję rozwijała jako wolontariusz w ochronkach parafialnych oraz na dziecięcym oddziale hospicyjnym. Od dawna jest zaangażowana w Ruch Światło–Życie. W Węgielku pracuje od początku jego istnienia, czyli od października 2009 roku. Uwielbia muzykę, żeglarstwo i dobrą książkę. Żona Wiesława, mama Pawełka i Franka.

Przedszkole przedłużeniem domu

Współpraca i jedność z Rodzicami jest jednym z najważniejszych filarów Przedszkola Węgielek. Wzajemna otwartość i dialog na linii Rodzice – Przedszkole i wspólnie przyjęte cele, owocują konkretnymi rezultatami w pracy wychowawczej. W Węgielku każda rodzina ma swojego indywidualnego opiekuna – tutora, z którym regularnie się spotyka, aby porozmawiać o dziecku. Dzięki tutoringowi rodzice mają pełniejszy obraz tego, jak rozwija się ich dziecko, dzięki czemu mogą je odpowiednio wspierać lub szybko reagować w razie pojawienia się problemów. Rodzice wiedzą, w jaki sposób dziecko funkcjonuje w przedszkolu, jakie są jego mocne strony, a jakie obszary do pracy. Dzielą się z tutorem swoimi spostrzeżeniami i wspólnie ustalają cele, które potem razem realizują. Spotkania tutora z rodzicami odbywają się przynajmniej 3 razy w roku. Na spotkaniu zawsze muszą być obecni oboje rodzice. Według rodziców, tutoring jest jedną z najważniejszych mocnych stron naszego Przedszkola.

Program

Zwykle gdy myślimy o edukacji, na myśl przychodzi nam w pierwszej kolejności przyswajanie wiedzy, która jest jednym z jej celów oraz (coraz rzadziej niestety) wychowywanie. Model edukacyjny w Szkole KUŹNICA opiera się natomiast na kształtowaniu całego człowieka, obejmując wszystkie aspekty osobowości ucznia.  

Read More