Przedszkole przedłużeniem domu

Współpraca i jedność z Rodzicami jest jednym z najważniejszych filarów Przedszkola Węgielek. Wzajemna otwartość i dialog na linii Rodzice – Przedszkole i wspólnie przyjęte cele, owocują konkretnymi rezultatami w pracy wychowawczej. W Węgielku każda rodzina ma swojego indywidualnego opiekuna – tutora, z którym regularnie się spotyka, aby porozmawiać o dziecku. Dzięki tutoringowi rodzice mają pełniejszy obraz tego, jak rozwija się ich dziecko, dzięki czemu mogą je odpowiednio wspierać lub szybko reagować w razie pojawienia się problemów. Rodzice wiedzą, w jaki sposób dziecko funkcjonuje w przedszkolu, jakie są jego mocne strony, a jakie obszary do pracy. Dzielą się z tutorem swoimi spostrzeżeniami i wspólnie ustalają cele, które potem razem realizują. Spotkania tutora z rodzicami odbywają się przynajmniej 3 razy w roku. Na spotkaniu zawsze muszą być obecni oboje rodzice. Według rodziców, tutoring jest jedną z najważniejszych mocnych stron naszego Przedszkola.