Wartości chrześcijańskie

Węgielek wspiera Rodziców w wychowaniu dzieci w duchu wartości katolickich. Wspólnymi siłami staramy się rozwijać w sobie radość, hojność, pracowitość i inne cnoty, które zbliżają nas do Boga, ale i do drugiego człowieka. Uczymy się być świętymi dnia codziennego (jak nieraz mawiano o Św. Josemarii Escrivie – założycielu Opus Dei) i odnajdywać Bożą obecność nawet w drobnych gestach i obowiązkach. Na tej drodze jesteśmy razem, więc możemy uczyć się od siebie nawzajem: dzieci od dorosłych, ale i dorośli od dzieci.