Tomasz Pieczarka

Wicedyrektor szkoły. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją zawodową pasję realizuje, pracując jako wychowawca w Szkole dla Chłopców Kuźnica. Wcześniej związany m.in. z organizacjami pozarządowymi. Współorganizator rodzinnych gier terenowych. Od kilkunastu lat pasjonuje się fotografią. Uwielbia podróże. Szczęśliwy mąż i ojciec Marii, Magdaleny, Teresy, Piotra i Jakuba. 

Robert Mazelanik – religia

Robert Mazelanik (MSc Oxonian) odpowiadał w Kuźnicy za wychowanie i dydaktykę, nadzoruje system tutoringu rodzinnego oraz uczy religii. Rodowity Ślązak, z parafii Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask z Urbanowic. Absolwent wydziału edukacji Uniwersytetu Oxfordzkiego. Od ponad 10 lat wspiera szkoły rodzinne w Polsce jako entuzjasta edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK i pierwszy dyrektor Szkoły „Żagle” w Warszawie (www.sternik.edu.pl)

Szymon Nyga – Historia/Technika

Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy siódmej, nauczyciel historii i techniki.

Pochodzi z Bierunia Starego na Górnym Śląsku – miasta, którego patronem jest św. Walenty. Absolwent wydziału historyczno-pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przez 10 lat pracował jako nauczyciel i wychowawca w liceum ogólnokształcącym w rodzinnej miejscowości. Posługuje wśród osób chorych i starszych w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu. Domator, pasjonat historii i gier planszowych. Bardzo szczęśliwy mąż i ojciec dwójki córek: Anny i Marii.

Wartości chrześcijańskie

Węgielek wspiera Rodziców w wychowaniu dzieci w duchu wartości katolickich. Wspólnymi siłami staramy się rozwijać w sobie radość, hojność, pracowitość i inne cnoty, które zbliżają nas do Boga, ale i do drugiego człowieka. Uczymy się być świętymi dnia codziennego (jak nieraz mawiano o Św. Josemarii Escrivie – założycielu Opus Dei) i odnajdywać Bożą obecność nawet w drobnych gestach i obowiązkach. Na tej drodze jesteśmy razem, więc możemy uczyć się od siebie nawzajem: dzieci od dorosłych, ale i dorośli od dzieci.

Ruch to zdrowie

… dlatego przykładamy do niego ogromną wagę! Między 3 a 5 rokiem życia przypada czas intensywnego rozwoju ruchowego, który z kolei wpływa na rozwój umysłowy dziecka. W Węgielku regularnie odbywają się zajęcia z psychomotoryki na świetnie wyposażonej sali gimnastycznej, na której nie tylko rozwijamy dziecięcą sprawność i dobrze się bawimy, ale również wykonujemy ważne ćwiczenia rozwojowe. Przedszkolaki chętnie pokonują specjalnie przygotowane tory przeszkód, doskonaląc koordynację ruchową i koncentrację. Wspólne zabawy ruchowe wpływają też na sferę emocjonalną dziecka i uczą współpracy z rówieśnikami. Ponadto, codziennie wychodzimy na podwórko i aktywnie spędzamy czas na placu zabaw. Również podczas codziennych zajęć dydaktycznych pamiętamy o przerywnikach ruchowych, które poprawiają koncentrację i dodają energii.